En
صفحه اصلی\پروژه‌ها\در زمینه ساختمان
پروژه ایستگاه D3-L7 متروی تهران
کارفرما : شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه
خاتمه‌یافته
پروژه ایستگاه M7 متروی تهران
کارفرما : شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه
خاتمه‌یافته
پروژه لینک خط 6 و 7 متروی تهران
کارفرما : شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه
خاتمه‌یافته
پروژه تونل ایستگاه A7 متروی تهران
کارفرما : شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه
خاتمه‌یافته
پروژه پاسارگاد
کارفرما : آقای سید رضا حسینیان چشمه
خاتمه‌یافته
پروژه بازار بزرگ ملل
کارفرما : خانم اکرم مشهدی
خاتمه‌یافته
پروژه پارکینگ طبقاتی
کارفرما : موسسه استادیوم ورزشی
خاتمه‌یافته
پروژه مشهدمال (پایدارسازی گود)
کارفرما : شرکت ستاره تابناک هشتم توس
خاتمه‌یافته
پروژه مشهدمال (اجرای فونداسیون)
کارفرما : شرکت ستاره تابناک هشتم توس
خاتمه‌یافته
پروژه مشهدمال (اجرای سفت‌کاری)
کارفرما : شرکت ستاره تابناک هشتم توس
خاتمه‌یافته
پروژه مشهدمال (اجرای تاسیسات)
کارفرما : شرکت پایدار پی سازه
در دست اجرا
پروژه مشهدمال (اجرای نما)
کارفرما : شرکت پایدار پی سازه
در دست اجرا
پروژه صارمی 31 (باران 4)
کارفرما : شرکت آسمان بیکران هشتم طوس
دردست‌اجرا
پروژه مسکن مهر گلبهار
کارفرما : شرکت عمران شهر جدید گلبهار
خاتمه‌یافته
پروژه مسکن مهر طرقبه
کارفرما : شرکت تعاونی مسکن جوانان حصاری و گلستان
خاتمه‌یافته
پروژه مشارکتی رسالت
کارفرما : ---
خاتمه‌یافته
پروژه ایستگاه B3-1 متروی تهران
کارفرما : شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه
خاتمه‌یافته
پروژه فولاد خیام (شمع‌کوبی)
کارفرما : شرکت خیام فولاد نیشابور
خاتمه‌یافته
پروژه فولاد خیام (اجرای فونداسیون)
کارفرما : شرکت خیام فولاد نیشابور
خاتمه‌یافته
پروژه ایستگاه E7 متروی تهران
کارفرما : شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه
خاتمه‌یافته
پروژه زائرسرای فجر
کارفرما : شرکت عمران گستر امداد
خاتمه‌یافته